Chi siamo e cosa vogliamo

Volantino autoprodotto – da USI-AIT La Spezia e territorio – tradotto in lingua russa e rumena.

 

Ci basiamo su principi di libertà e di classe, contro ogni accentramento burocratico e corporativo;
i nemici di noi che viviamo del nostro lavoro sono il politicante, il burocrate, il prete, il padrone;
rifiutiamo la concertazione sindacale perché non difende gli sfruttati;
promuoviamo: l’auto-organizzazione dei lavoratori, per ottenere la difesa e la conquista quotidiana di condizioni di vita migliori;
pratichiamo la solidarietà attiva tra sfruttati;
crediamo che il genere, cioè la differenza sessuale strutturata, sia un mezzo di sfruttamento e siamo contro il dominio dell’uomo sulla donna;
non abbiamo nessuna fiducia nei burocrati politici e sindacali, una casta separata con interessi opposti a chi deve lavorare per vivere e a chi cerca lavoro;
campo d’azione che preferiamo è il posto di lavoro, il quartiere, il comune;
facciamo attività sindacale gratuita, sapendo che l’emancipazione dei lavoratori è opera dei lavoratori stessi e si fa soltanto col controllo dei mezzi di produzione ed erogazione di servizi da parte di chi lavora;
il sindacato deve essere fatto dagli sfruttati, per gli sfruttati e funziona davvero solo con l’azione diretta e la solidarietà attiva.

UNIONE SINDACALE ITALIANA
Sezione Italiana dell’Association Internationale des Travailleurs (A.I.T.
)

usispeziaterritorio@gmail.com
Usi La Spezia e territorio

Versione russa

Наши принципы – свобода и безклассовое общество, мы – против всех бюрократических и корпоративных централизации;
Наши враги – политик, бюрократ, пресвитер, владелец;
Мы не доверяем профсоюзов, потому что они не отстаивают права работников;
Мы поощряют: самоопределение работников, чтобы получить лучшие условия жизни;
Мы солидарны с эксплуатируемыми людьми;
Мы хотим равенство полов мужчин и женщин;
Мы не доверяем политиков и синдикалистов: их классовые интересы – против интересов работников и безработных;
Мы действуем ,бесплатно, на местах работы и в районах;
Если работники контролирует средства производства и государственную услугу, то они могут освободиться;
Профсоюзы должны быть основаны работниками для работников.

Versione romena

Ne bazăm pe principile de lîbertate şi de clasâ, împotriva tuturor centralizari burocratice si corporative
Dusmani nostri care trăiesc dupa munca nostra sint politicianu, burocraticu, preotu si patronu
Refuzām consultari sindacalá pentru ca nu apara exploitați
Promovam: auto-organizaie de lucrâtori pentru a obtime apârarea si cuceriria de zi cu zi a unor condiții mai bune dea viața
Practicam solidaritate activă intre exploitați
Noi credem că genul, si anume diferenţa sexuală structurată, este un mijloc de explotare şi sint împotriva dominației femeilor
Avem incredere în politiceni, şi burocraţica sindacală o castă separată cu interes opuse celar care trebuie să lucreze pentru o viată şi solicitanți del lucari de muncâ
Domeniu de acțiune pe care perferăm este le locul de muncâ, şi cartier şi comune
Facem activitate sindacală gratuita, stiind ca emancipara municitarlor este sarcina muncitorila înşişi, si este exercitatā prim contrulul asupra mijlaocelar de produacție şi de prestar de servizi spe lucrători
Uniunea trebuie să fie făcută de expolitați, pantru expolitați și funcțioreaza numai întro adevarata acțune directă si solidaritate activă

Potrebbero interessarti anche...